פורטל ביטוח תלמידים

מידע נוסף

Birds

חריגי הפוליסה

אירועים שאינם מכוסים

איך מגישים תביעה?

  • 01מילוי טפסי תביעה
  • 02שליחת התביעה
  • 03טיפול בתביעה
  • 04בירור מצב התביעה

יש למלא את הטופס הרלבנטי לתאריך האירוע ולצרף אליהם את המסמכים הרלבנטיים.
תשומת ליבכם כי ניתן להגיש את התביעה ישירות בחברת הביטוח דרך אתר האינטרנט של החברה.

להלן קישור לאתרי האינטרנט של חברות הביטוח העיקריות בענף ביטוח תאונות אישיות לתלמידים:

מילאת ואספת את המסמכים?… מצוין.

באמצעות פורטל זה
פניה בנושא תביעת ביטוח
בדואר או במסירה ידנית

גבאי סוכנות לביטוח רחוב חרוץ 9 תל-אביב 67006028

עכשיו יש לשלוח אלינו את חוברת הגשת התביעה המלאה ואת המסמכים

התביעה תועבר על ידינו למבטחת, ולאחר שהיא תסיים את הבדיקה תשלח עמדתה/יבוצע תשלום.

בדיקת מעמד התביעה

ניתן לפנות אלינו להבין היכן עומדים הדברים .
למייל mali@gabay-ins.co.il

Tab Elements Tab Elements

שאלות נפוצות