פוליסות ביטוח בריאות לתלמידים

הפוליסה הרלוונטית עבורכם הינה הפוליסה שהיתה בתוקף בתאריך התאונה.
במידה והתאונה ארעה לפני 1.9.2016, ניתן לפנות אלינו, לעדכן
אותנו בשם המוסד החינוכי בו למד ילדכם ובתאריך התאונה ואנו מבטיחים לסייע.
ברשימה מטה מוצגות פוליסות שנערכו במסגרת המכרז הארצי בלבד [לשנות]

תאריך התאונה

שם הפוליסהתקופת הפוליסהצפייה/הורדה
פוליסת תלמידים גיל חובה תשפ"ג01/09/2022-31/08/2023 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים גיל חובה תשפ"ב01/09/2021-31/08/2022 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים גיל חובה תשפ"א01/09/2020-31/08/2021 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים גיל חובה תש"ף01/09/2019-31/08/2020 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים גיל חובה תשע"ט01/09/2018-31/08/2019 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים גיל חובה תשע"ח01/09/2017-31/08/2018 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים גיל חובה תשע"ז01/09/2016-31/08/2020 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תשפ"ג01/09/2022-31/08/2023 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תשפ"ב01/09/2021-31/08/2022 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תשפ"א01/09/2020-31/08/2021 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תש"ף01/09/2019-31/08/2020 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תשע"ט01/09/2018-31/08/2019 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תשע"ח01/09/2017-31/08/2018 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג
פוליסת תלמידים במשפחתונים ומעונות יום עירוניים תשע"ז01/09/2016-31/08/2017 להורדת פוליסת גיל חובה תשפ”ג